Copyright

COPYRIGHT
 
[RO] Orice persoană fizică sau juridică ce consideră că într-un fel sau altul fotografiile sau textele conținute în această aplicație o prejudiciază este rugată să semnaleze acest fapt la adresa de email visitharghita@judetulharghita.ro pentru a fi luate măsuri în cel mai scurt timp.
Sursele text și materialele foto-video utilizate în cadrul aplicației Visit Harghita App vor fi puse la dispoziție de:
 • Consiliul Județean Harghita,
 • Centrele de informare turistică din județul Harghita 
 • evenimentelor anunțate în aplicație,
 • https://www.facebook.com/;
 • https://www.youtube.com/;
 • https://ro.wikipedia.org/; 
 • https://www.visitinharghita.ro/;
Înregistrările audio pentru obiectivele turistice ce apar în aplicațiile mobile iOS și Android "Visit Harghita App" și pe website-ul https://visitharghita.com  sunt proprietatea Consiliului Județean Harghita și nu pot fi folosite în alte scopuri fără acordul proprietarului.
 
[EN] Any company or person who thinks that, in one way or another, the photos or text used in this application bring prejudice to them, is asked to notify us at the following email address:visitharghita@harghitacounty.ro in order for us to take immediate actions.
The texts, photos and videos used within Visit Harghita App will be provided by:
 • Harghita County Council,
 • Tourism Information Centres of Harghita County,
 • the organizers of the events published in the application,
 • https://www.facebook.com/; 
 • https://www.youtube.com/; 
 • https://ro.wikipedia.org/; 
 • https://www.visitinharghita.ro/; 
The audio recordings for the tourist attractions that appear in the iOS and Android mobile apps "Visit Harghita App" and the website https://visitharghita.com are the property of Harghita County Council and can not be used for other purposes without the consent of the owner.
 
[HU] Bármely magán- vagy jogi személy, aki úgy véli, hogy a jelen alkalmazásban szereplő bármely fotó vagy szöveg sértő lehet, kérjük jelezze a visitharghita@hargitamegye.ro e-mail címre, hogy a probléma a lehető legrövidebb idő alatt megoldódjon.


A Visit Harghita alkalmazásban használt szövegek és fotóanyagok forrásai:
 • Hargita Megye Tanácsa;
 • Hargita megyei Turisztikai Információs Központok;
 • az alkalmazásban bejelentett események;
 • https://www.facebook.com/;
 • https://www.youtube.com/;
 • https://ro.wikipedia.org/;
 • https://www.visitinharghita.ro/;
A Visit Harghita App iOS és Android mobil alkalmazásokban, valamint a https://visitharghita.com weboldalon található hangfelvételek Hargita Megye Tanácsának tulajdonát képezik, és a tulajdonos beleegyezése nélkül más célokra nem használhatók.