Emil Villa

Emil Villa


Address

Strada Primăverii 13, Borsec 535300, Romania

Despre

Vila 49, azi Vila ”Emil”, este o importantă clădire istorică specifică pentru arhitectura balneară din localitatea Borsec. Aceasta a fost restaurată și consolidată prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 5.1, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. 
Obiectivul principal a fost impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale. Astfel, clădirea restaurată și consolidată poate fi pusă în valoare prin acitvități culturale, muzeale, expoziționale și de turism cultural-educaționale, specifice unui Centru expozițional balneoclimateric, care să facă posibilă vizitarea obiectivului într-un cadru organizat. Prin implementarea acestui proiect se are în vedere diversificarea vieții culturale a orașului, crearea unui nou punct de atracție pentru turisți, dar și un motiv de mândrie pentru localnici.
Vila a fost construită în anii 1938 și figura sub numărul 51, proprietarul fiind Antal Constantin Emil din localitatea învecinată, Toplița. 
Clădirea reabilitată se află în proprietatea Primăriei Orașului Borsec din anul 2016 și este categorizată de către Ministerul Culturii ca și monument istoric.
Vila 49 sau „Vila Emil “, situată pe strada Primăverii nr. 11, în apropierea a mai multor obiective turistice, cum ar fi Poiana Zânelor, izvoarele de apă minerală Kossuth și Petofi, Pârtia de schi/bob de vară „Speranța”, va avea rolul unui Centru expozițional, cu posibiltate de vizitare. 
În cadrul Centrului expozițional poate fi admirat arhitectura anilor 1930, acesta oferind o viziune și asupra perioadei de funcționare prin amenajarea unor spații cu mobilier de epocă. 

Localitate

  • Borsec

Photo Gallery

Alte sugestii

Conacul Henter

Conac / Monument / Obiectiv arhitectural

Biserica fortificată de la Cârţa

Biserică fortificată / Monument

Monumentul Siculicidium

Monument

Pasul Cașin

Monument

Mormântul lui Orbán Balázs - Porţile secuieşti la Băile Szejke

Monument / Obiectiv turistic