Diaconul Gábor

Diaconul Gábor


Address

Lăzarea 537135, Romania

Despre

Învățătorul fiilor judelui din Gheorgheni, diaconul Gábor, a trăit în castelul din Lazărea. El a pornit împotriva tătarilor cu o oaste mică de câteva sute, însă cu o strategie isteață, învingând până la urmă o ceată de o superioritate numerică covârșitoare.

Photo Gallery

Alte sugestii

Peștera Súgó (șoptitoare)

Legendă

Poiana Zânelor

Legendă

Masa tâlharilor

Legendă

Fii doamnei Hirip

Legendă

Via Bánffy

Legendă