Izvoare de ape minerale din Bilbor

Izvoare de ape minerale din Bilbor


Address

Bilbor, Romania

Despre

În cuprinsul depresiunii Bilbor, izvoarele de apă minerală sunt localizate în partea vestică a acesteia, adică pe partea dreaptă a Bistricioarei, formând un areal relativ restrâns, unde sunt circa 15 iviri de ape minerale, stocate majoritatea în scorburi de brad (ştiubee) sau în tuburi de beton.

Cele mai importante sunt: Simion Lungu, singurul izvor care iese în evidenţă prin continuitatea şi intensitatea mai pronunţată a emisiunii de CO2, lucru remarcat prin aspectul de „fierbere zgomotoasă” a apei.

Deşi zona izvorului „fierbe” din cauza CO2, apa este foarte puţin mineralizată, amestecul cu CO2 se face la suprafaţă şi nu la adâncime, acesta în viitor poate fi folosit ca și mofetă. Urmează apoi izvoarele Şeştina, Iacobeţ, Truţa, Raita, Vâlcăneşti (unde apar trei izvoare de apă minerală), Borcut şi pe Valea Bistricioarei în zona numită Hurubă, pe o suprafaţă de 300-400 m2 apar şase iviri de ape minerale carbogazoase dintr-un mamelon de travertin.

Sursa:
George-Bogdan Tofan “ULUCUL DEPRESIONAR DRĂGOIASA-TULGHEȘ. POTENȚIAL TURISTIC, AMENAJARE ȘI VALORIFICARE TURISTICĂ”

Localitate

  • Bilbor

Photo Gallery

Alte sugestii

Izvor de apă minerală Piatra Albă

Ape minerale

Izvorul de apă minerală din Siculeni

Ape minerale

Izvoare de ape minerale din Harghita Băi

Ape minerale

Izvoarele Tămăduitoare Apa Roșie

Ape minerale

Izvoare de ape minerale din Sânsimion

Ape minerale