Capela Sângerată și Gaura Dracilor

Capela Sângerată și Gaura Dracilor


Address

Jigodin-Băi 530003, Romania

Despre

În vremurile năvălirii tătarilor, secuii din Ciuc s-au mascat în diavol, speriindu-i și astfel învingându-i pe năvălitori. Amintirea acestor evenimente este păstrată de Vérkápolna – Capela Sângerată și de Ördöglik – Gaura Dracilor.

Photo Gallery

Alte sugestii

Peștera Súgó (șoptitoare)

Legendă

Diaconul Gábor

Legendă

Poiana Zânelor

Legendă

Masa tâlharilor

Legendă

Fii doamnei Hirip

Legendă