Biserica de lemn „Arhanghelii Mihail şi Gavril” - Tulgheș

Biserica de lemn „Arhanghelii Mihail şi Gavril” - Tulgheș


Audio Guide


Address

Tulgheș 537330, Romania

Despre

Biserica de lemn din Tulgheș, județul Harghita, cu hramul „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril”, a fost construită în 1828.

Biserica este așezată pe Valea Putnei, pe fundalul unei perdele de brazi. Are planul trilobat, cu pronaos dreptunghiular, absidele laterale poligonale, terminate cu trei laturi și absida altarului decroșată.

Pe latura de sud se află un pridvor, cu stâlpi ciopliți, supraînălțat de o clopotniță scundă.

Bolta naosului este pe plan poligonal, din fâșii curbe, ce pornesc dintr-o rozetă sculptată și pictată (cheie de boltă). Tavanul pronaosului, ca și suprafețele din naos, ce fac trecerea de la planul poligonal al bolții la cel dreptunghiular, se reazemă pe console cioplite.

Pe bolta naosului sunt reprezentate zece momente din viața lui Iisus Hristos, a căror realizare se poate atribui moldoveanului Grigorie de la Târgu Pietrii, la mijlocul secolului al XIX-lea.

Cu aportul obștii din Tulgheș, biserica monument a fost reparată în anul 1976.

Sursa foto: https://ro.wikipedia.org/

Localitate

  • Tulgheș

Alte sugestii

Biserica Sf. Augustin

Biserică

Biserica romano-catolica Sf. Anton din Padua

Biserică

Biserica romano-catolică „Sfântul Ioan Botezătorul” din Delnița

Biserică

Biserica romano-catolică Adormirea Măicii Domnului

Biserică

Biserica romano-catolică Sf. Ștefan-Borsec

Biserică