A gyergyótölgyesi „Mihály és Gábor Arkangyalok” ortodox fatemplom


Audio Guide


Address

Tulgheș 537330, Romania

Leírás

A gyergyótölgyesi ortodox fatemplomot, melynek védőszentjei „Mihály és Gábor Arkangyalok”, 1828-ban építették.

A templom a Putna-völgyben található, mögötte háttérként egy fenyőerdő áll. Alapja háromosztású, a főhajó rész téglalapalapú, míg az oldalhajók alapterülete poligonális, ezek három oldalban végződnek, az oltárt magába foglaló apszis pedig le van választva.

Déli oldalán egy előcsarnok található, ennek oszlopai faragottak, felettük pedig egy alacsony harangtorony található.

A hajó boltozata sokszög alapú, görbe csíkokból áll, melyek egy faragott és festett rozettából indulnak ki. Az előhajó plafonrésze, akárcsak a hajóban lévő felületek, melyek a boltozat sokszög alakú síkjából a téglalap alakú felületekkel teremtenek kapcsolatot, faragott konzolokra támaszkodik.

A főhajó boltozata Jézus Krisztus életének tíz fő momentumát ábrázolja, mely alkotásokat a moldvai Târgu Pietrii-ből való Grigorie mesternek tulajdonítanak, ezek a XIX. sz. közepéről származnak.

A tölgyesi közösség hozzájárulásával a műemlék templomot 1976-ban újították fel.

Fénykép: https://ro.wikipedia.org/

Helység

  • Gyergyótölgyes

Hasonló helyek

Rugonfalvi református templom

Templom

Rugonfalvi református templom

Templom

Szent Péter és Pál plébániatemplom

Templom

Unitárius templom, Énlaka

Templom

Millenniumi templom, Csíkszereda

Templom / Építészeti látnivaló