Rugonfalvi református templom


Esemény

Zárva
Esemény

Address

Rugănești 537323, Romania

Telefonszám

Leírás

A templomról
A román kori templomnak csak a hajója maradt ránk. A keleti oldalon valaha állt hajófalat és román kori szentélyt elbontották, melyeknek alapja a 2021-es régészeti ásatások során bukkant elő. A hajó padlójába élére állított téglasor a régi alap eme nyomvonalát hivatott szemléltetni. A régi kis méretű templom ma is álló félköríves bejárata nyugat felől nyílik, fölötte, a nyugati karból ajtó enged bejárást a torony testébe. A 2020-ban folyó munkálatok során déli oldalon a vakolat alól egy korábbi bejárat került felszínre, melyet a gótikus átépítéskor befalaztak. Mivel e XV. százaadi átépítés során a templom hosszát is megnövelték, a hajó tengelye is keletre tolódott, ezt követte a ma is használatban levő új bejárat, kőből faragott bélletének páratlan szépsége méltán vonja magára a tekintetet.

A román kori hajó északi falára még az átépítés előtt falkép került, mely a reformáció szellemében hosszú időre vakolat alá került. A töredékesen ránk maradt falkép nagyobb része 1971-ben került elő, 1981-ben Benkő Elek régész tisztította meg és kereste meg a kép széleit. A 2018-ban kezdődött felújításokat megelőző előtanulmányok során, a vakolat alatt még esetlegesen rejlő további falképeket kutató ablakok lettek nyitva, ám a falképről újabb részletek nem kerültek elő. A két, egymás alatt húzódó képsorból álló freskó nagy valószínűséggel a román kori hajó egész északi falfelületét beborította. Benkő Elek, Rugonfalva középkori emlékei-ben a képről ekként ír:

A fekete, fehér, okker, sziénabarna, cinóber színekkel festett, viszonylag jó megtartású freskó felső ciklusa a Királyok imádását ábrázolja. Az alsó képmező — egy glóriás fej (?) kis töredékének kivételével — teljesen megsemmisült. … A jelenet jobb oldalát a baldachinos trónon ülő, barna ruhát, azon feketésszürke köpenyt viselő Mária tölti ki, ölében a szintén barnába öltöztetett gyermek Jézussal. A trónus mögötti drapériát négy angyal tartja, közülük a bal oldalinak feje teljesen, a mellette lévőé részben elpusztult. Mária előtt Gáspár térdel, töredékes alakját hússzínű köntös fedi, levett koronáját jobb kezében fogja, baljával Jézus lábát tartja, melyet megcsókol. Jézus bal kezében a Gáspártól kapott ajándék, a pénzzel teli kehely látható, jobbját áldásra emeli. A jelenet bal oldali részét az előbbitől geometrikus keret választja el. Itt a két másik király áll, nevüket a fejük mellé fehérrel festett kisbetűs felirat tudatja (melchior, illetve baltizar). A felirat betűinek jellege a falkép koránál későbbinek tűnik. Fölöttük okkerszínű kis körökkel díszített ruhába öltözött angyal repül, aki a betlehemi csillagra hívja fel a figyelmüket. Menyhért a csillagra, Boldizsár Máriára mutat, jobbjukban az ajándékaikat tartalmazó fedeles kelyhet, pontosabban cibóriumot tartják. Mindketten hosszú, derékban összefogott köntöst viselnek, a Menyhérté barna, a Boldizsáré barnával erezett feketésszürke. Szerecsen szolgájuk hátat fordít a jelenetnek, és magasra emelt palackból iszik. A tüntetően pogányul viselkedő, a középkori szóhasználat szerint „rigó módjára” öltözködő szolga ruházata4 (szürke-fehér csíkos felsőruha felemás, barna és okker, lábra simuló harisnya), valamint a szája szélén lecsorgó folyadék részletező rajza aligha nélkülözte a nevelő célzatot. A falkép felső részének sérülései a templom késő gótikus bővítése során keletkeztek

A XV. század végén bekövetkező átépítés során a templomhoz keleten egy sokszög záródású szentélyt, hozzá sekrestyét és osszáriumot, nyugaton tornyot építettek. A reformáció következtében a szentélyből nyíló sekrestye ajtó befalazódott, a sekrestye és osszárium bontásra került. Alapjaik a templom északi oldalánál ma is láthatók.

A projektről
2016-ban döntöttek a templom felújításáról, hogy növeljék a látogatók átlagos számát. A Regional Consulting & Management SA projektmenedzsment cég, a 4ZET ARCHITECTS KFT tervezőiroda és a Bros Bau KFT műszaki támogatása segítségével valósult meg a “Református templomegyüttes rehabilitációja Siménfalván, Rugonfalva községben” című projekt, amely a Regionális Operatív Program 2014-2020, 5. prioritási tengely – A városi környezet javítása és a kulturális örökség megőrzése, védelme és fenntartható fejlesztése, 5. beruházási prioritás keretében európai támogatásban részesült. 1 – A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése. 2017. augusztus 03-án került aláírásra a 247. számú finanszírozási szerződés a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumával (jelenlegi nevén: Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztérium), mint irányító hatósággal és a Regionális Fejlesztési Központ Ügynökséggel, mint közreműködő szervvel, majd 2018. szeptember 14-én, a versenyeztetési eljárást követően a rehabilitációs munkálatokra vonatkozó szerződés a Kvadrum Axis KFT – Lider és a KÉSZ Építő és Szerelő ZRT-vel. Szegedi fiók, Kolozsvár. A munkálatok 2018. október 08-án kezdődtek, és a projekt befejezésének határideje 2021. december 31.

Látogatás:
Hétfő – péntek: 10:00 – 17:00

Kapcsolat:
Barabás Csaba, lelkész
Tel.: 0740 243 150
Weboldal: https://rugonfalvitemplom.ro/ 

A kedvezményezett a digitalizált Rugonfalvi Református templomot a restaurálás befejezése után a polgárok rendelkezésére bocsátja. Az következő linken keresztül online is meglátogathatja a templomot: https://rugonfalvitemplom.ro/a-projektrol/virtualis-tura/ 

Helység

  • Rugonfalva

Photo Gallery

Hasonló helyek

Szent Ágoston templom

Templom

Páduai Szent Antal római katólikus templom - Csíkcsicsó

Templom

Keresztelő Szent János római katólikus templom Csíkdelne

Templom

Nagyboldogasszony római katólikus templom

Templom

Szent István római katólikus templom - Borszék

Templom