Szent Péter és Pál plébániatemplom

Szent Péter és Pál plébániatemplom


Leírás

A Csíki-medence egyik legrégibb egyházi építménye.
A csobotfalvi Szent Péter és Pál plébániatemplom helyén egykor Árpád-kori templom állott, amelyet a 15. században gótikus stílusban újjáépítettek, majd 1800 és 1817 között nyerte el mai neobarokk alakját.
Az új templomot 1817-ben Szentháromság vasárnapján szentelte fel Rudnay Sándor erdélyi püspök. A templomot 1911-ben színes ablakokkal és művészi falfestményekkel újították fel. A boltívek alá Brassai Károly gimnáziumi tanár festette a művészi képeket. Nagyon szép, impozáns plébánia épülete van a csíksomlyói egyházközségnek, amelyet Bálint Lajos prépost-főesperes tervezett.
 
A templomban 2002-2005 között több szakaszban folyt régészeti ásatás, ami a mai északi kápolnát és a hajó északnyugati felét érintette.  Ennek során három középkori periódus alapfalát találták meg, illetve egy, még korábbi kőtemplom másodlagos maradványait azonosították.
2013-ban általános felújítás kezdődött el. 
 
A csíksomlyói pünkösdi búcsú egyik legjelentősebb helyszíne A Szent Péter és Szent Pál plébániatemplom. Zarándokok százai, elsősorban a moldvai magyar csángók töltik ott a szombatról vasárnapra virradó éjszakát.
Pünkösd szombat délután a templomban „csángó szentmisét” tartanak, és ott őrzik a moldvai magyarok búcsús keresztjét és lobogóját is. 

Helység

  • Csíkszereda

Photo Gallery

Video

Hasonló helyek

Szent Ágoston templom

Templom

Páduai Szent Antal római katólikus templom - Csíkcsicsó

Templom

Keresztelő Szent János római katólikus templom Csíkdelne

Templom

Nagyboldogasszony római katólikus templom

Templom

Szent István római katólikus templom - Borszék

Templom