Szentegyháza Lobogó borvízforrása

Szentegyháza Lobogó borvízforrása


Address

DJ132 63, Vlăhița 535800, Romania

Leírás

Lobogófürdő a Kis-Homoród völgyében, Szentkeresztbánya területén feltörő forrásoknál alakult ki. A hajdan népszerű fürdőt Orbán Balázs és Hankó Vilmos is ismerteti. Hankó leírása szerint „A fürdő egy kis telepet képez lakóházakkal, vendéglővel, fürdőházzal, tükörfürdővel, ivóborvíz kutakkal. A fürdő vize egy sziklának két szomszédos nyílásából buzog fel. Az egyik nyíláson előtörő víz meleg, a másikon felbuzogó hideg. A két forrás kellmes, langyos (20R) vízzel tölti meg a medenzét. A medenczéből rohamosan feltörő széndioxid állandó mozgásban tartja a víz felszínét. A fürdő csakugyan megfelel nevének, mert ez a forrás lobog, mint az üstben fövő, forró buzogó víz. "A ..."több betegségekben csudaszerü hatással biró gyógyforrás" (Orbán Balázs) nagyon népszerű volt abban az időben, a fürdőtelepet sokan felkeresték gyógyúlás és üdülés céljából. Az 1900-as évek elején Homoródfürdő bérlője, a nagysolymosi Koncz Armin megvásárolta a Lobogó fürdőt és fejlesztéseket tervezett a telepen. A fürdő az 1900-as évek közepéig működőtt, mivel a területen végzett bányamunkák következtében eltűnt vagy elapadt a telepen található ásványvíz források nagy része. Napjainkban csak romok és néhány forrás jelzi Lobogófürdő helyét.

Forrás: http://helyismeret.konyvtar.hargitamegye.ro/hu/d/124/span-classunderszentegyhaza-borvizforrasai-es-gyogyfurdoispan

Helység

  • Szentegyháza

Photo Gallery

Hasonló helyek

Fehérkői borvízforrás

Ásványvizek

Madéfalvi borvízforrás

Ásványvizek

Hargitafürdő forrásai

Ásványvizek

Veresvíz forrás

Ásványvizek

Csíkszentsimoni borvízforrás

Ásványvizek