Wellness Center Parajd

Úszómedence, strand / SPA, Wellness


Esemény

Zárva
Esemény

Address

Strada Minei 79, Ocna de Jos 537243, Romania

Leírás

ÜNNEPI NYITVATARTÁS 2022:
  • december 23., 10:00–21:00
  • december 24., 10:00–16:00
  • december 25–30., 10:00–21:00
  • december 31., 10:00–16:00
ÜNNEPI NYITVATARTÁS 2023: 
  • január 1., ZÁRVA
  • január 2–8., 10:00–21:00
Leg­na­gyobb kin­cse a für­dő­nek, a ma­gas só- és ás­vá­nyi anyag­gal ren­del­ke­ző ter­málvíz, amely 1000 mé­ter mély­ről szár­ma­zik, és egy 10x20 mé­te­res me­den­cé­ben vár­ja a gyó­gyul­ni vá­gyó­kat. A víz jó­té­kony ha­tá­sa­it meg­ta­pasz­tal­hat­ják a moz­gás­szer­vi, izü­le­ti pa­na­szo­sak, de ja­va­solt bőr­be­teg­sé­gek, nő­gyó­gyá­sza­ti prob­lé­mák és lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek ke­ze­lé­sé­re is.

Photo Gallery

Hasonló helyek

Fontana Borsec

Kezelőközpont / Family-friendly tevékenység / Mofetta / Úszómedence, strand / Sószoba / SPA, Wellness

Zsögödfürdői mofetta

Mofetta / SPA, Wellness

Aqua Beach-Praid

Family-friendly tevékenység / Úszómedence, strand

Baby'O Beach Club

Kajak / Klub / Úszómedence, strand / Pub, Bár

Wellness Resort Szécseny

Sószoba / SPA, Wellness